Peder Jensen Roskilde.
Født 6 april 1575 død 1641.

Petrus Parvus's oldebarn digteren og præsten Peder Jensen Roskilde blev i sin samtid kendt for, at udarbejde den første danske verslære. Som det ses brugte han "slægtsnavnet" i samme form som bynavnet Roskilde. Han var søn af Jens Christophersen, købmand i Odense, der var søn af Christopher Parvus.

Peder Jensen Roskilde var født i Roskilde, hvor han blev student fra latinskolen. Efter teologiske studier i København blev han sognepræst i Vester Hæsinge – Lyndelse på Fyn. Der døde han i 1641.

Hans vigtigste værk var Prosodia Danicæ Linguæ (1627), der var den første danke verslære. Verslære var afgørende for datidens digtning og musik. Nedskrivningen af regler for dansk har desuden haft betydning for udvikling af et rigsdansk.

’Prosodia Danicæ Linguæ’  indledes med et figurdigt, idet teksten har form af en drikkepokal. Det er et såkaldt rimbæger, tilegnet det adelige ægtepar Christen Friis og Barbara Wittrup. Øverst beder digteren Gud om at øse af åndens og glædens vin. Længere nede anmoder han Gud om at lade folk i nød drikke af denne pokal så de fyldes af glæde og sang og lovpriser Gud. Nederst beder han om at ægteparret må leve længe og derpå komme i himlen.