Petrus Parvus og den svensk-danske historiefejde

Efter sin død i 1559 bliver Petrus Parvus navn inddraget i en svensk-dansk smædekampagne og historiekrig, hvor såvel historiske som litterære forfalskninger tages i brug.

Den svenske smædekampagne mod Danmark

 
      Johannes Magnus
Baggrunden er, at i 1554 udkommer et værk af den svenske ærkebiskop Johannes Magnus, der kan ses som en reaktion på det den gang anstrengte forhold mellem Danmark og Sverige, efter at unionen mellem de skandinaviske lande var brudt sammen.

I det svenske værk beskrives den svenske konges storhed, og det forsøges påvist, at han nedstammede direkte fra bibelske personer. Den første danske konge Dan, blev derimod reduceret til en lydkonge under Sverige. Danskernes konger beskrives som tyranniske og danskerne tilsvines som et fattigt og primitivt folk, der bander og svovler, er forhadte af tyskerne og har dårlige madvaner. Ifølge Johannes Magnus skulle udtrykket "Din dansker" være et udbredt skældsord i udlandet.

I et forsøg på at miskreditere Danmark udbredes smædeskriftet i Europa.

Et næsten komisk højdepunkt nås i 1559. Frederik II forbereder et frieri til den engelske dronning Elizabeth. Det samme gør imidlertid den svenske kronprins Erik. Det danske diplomati i England kan med forfærdelse konstantere, at Johannes Magnus's værk indgår i de svenske bestræbelser. Værket var blevet populært i England og man frygtede, at det kunne udbrede hadet til alt hvad der var dansk, og underminere Frederik II's bestræbelser .

Situationen var med andre ord alvorlig og noget måtte gøres.

Den danske reaktion

I Danmark besluttes det, at der må udgives et modskrift.

Modskriftet udkommer i 1561 i form af  Hans Svannings dobbeltværk "Refutatio" og "Chronicon Ioannis", der dels gendriver svenskernes beskyldninger mod Danmark og danskerne, og dels glorificerer den danske historie gennem en fortælling om Kong Hans og dennes store bedrifter.

Men på værket et det ikke Hans Svanning, der er angivet som forfatteren. Det er derimod den på dette tidspunkt nyligt  afdøde Petrus Parvus Rosæfontanus.

Første udgave er faktisk trykt med Hans Svanning som forfatteren, men der gøres efterfølgende store anstrengelser for at skjule dette: Titelblad og de tydeligste henvisninger til Svanning fjernes. Titelbladet erstattes af et nyt med Petrus Parvus Rosæfontanus som forfatter. Også hans motto "Tempus fert Rosas" og en historie om, at han har tjent Christian II under dennes ophold i udlandet indsættes. Desuden ophøjes Petrus Parvus til "eques Danus", - altså en adelig dansk ridder.

Der er fotos af bogen med de falske sider og de fjernede originaler her.

Årsagen til misbruget af Petrus Parvus' navn

Men hvorfor alle disse anstrengelser for at skjule den virkelige forfatter? Nogle historikere har tolket det således, at man pga. de politiske omstændigheder ikke har fundet det tilrådeligt, at lade skriftet udkomme fra "det officielle Danmark", og Svanning var, om ikke officiel så en art uofficiel dansk historieskriver.

En mere interessant forklaring findes i "Historisk tidsskrift, Bind 12, række 6 fra 1973" (kan ses på www.tidsskrift.dk) hvor historikeren Harald Ilsøe skriver, at forklaringen sandsynligvis er den, at Hans Svanning ikke var en værdig modstander til Johannes Magnus. Svanning var kun en dekan fra Ribe, mens Johannes Magnus var ærkebiskob. Danmark ville ganske enkelt blive til grin, hvis man lod en dekan konkurrere med en ærkebiskob.

Petrus Parvus Rosæfontanus kunne derimod gøres til en perfekt modstander. Manden var jo meget passende død og kunne derfor hverken protestere eller tage til genmæle. Samtidig blev hans virkelige titel "poata laureatus" (lauerbærkranset digter),  pustet op til det mere imponerende "eques Danus" - dansk riddersmand.

Sidst men ikke mindst kunne hans navn Parvus (den lille) tolkes som en bidende ironi over modstanderens navn Magnus (den store), - dvs. som en passende bibelsk David og Goliath ironisering over Johannes Magnus' henvisning til bibelske personer, som stamfædre til de svenske konger.

Historien om, at Petrus Parvus skulle have været landflygtig sammen med Christian den II og arbejdet for denne, er sikkert også opfundet til lejligheden. Der er umiddelbart ingen andre historiske kilder der bekræfter en forbindelse mellem Petrus Parvus og Christian den II. - Måske man har ladet sig inspirere af historien om hans bror Henrik Parvus, der med sikkerhed har arbejdet for Christian den II bl.a. under dennes ophold i Norge.

I flere især slægtshistoriske kilder postuleres, at Petrus Parvus er af adelig oprindelse og arbejdede for Christian II, - eksempelvis også i Rosenkilde slægtsforskernes "bibel" Stamtavle over familien Rosenkilde af Marius Rosenkilde, 1883, - disse efter al sandsynlighed forkerte antagelser, har muligvis deres oprindelse i ovenstående historie.

Kilder:

Historisk tidsskrift, Bind 12, række 6 fra 1973. Harald Ilsøe. Omkring Hans Svannings Refutatio og Chronicon Ioannis.