Anton Christian Henriksen Rosenkilde 1853 - 1929

- Et liv i fattighus

Dette er fortællingen om en usædvanlig begavelse - Anton Christian Henriksen Rosenkilde, der pga. tidens ugunst, myndighedernes uvilje og lovgivningen om fattigforsørgelse, måtte henslæbe 12 år med sin store familie i Rebild fattighus. Men Anton tog kampen op mod myndighederne og ender som "bygherre" for flere huse, selvbestaltet juridisk rådgiver m.m. Sidst men ikke mindst blev han stamfader til en stor gren af Rosenkildeslægten i Himmerland og Amerika.

Han blev født den 1. juni 1853 i Støvring af ugifte Inger Cathrine Christensdatter. Udlagt barnefader var Henrik Carl Bollesen Rosenkilde. Som såkaldt uægte barn har han næppe fået den bedste start på livet. Hertil kommer, at han allerede som 9 årig bliver invalid og mister føreligheden på det ene ben.

Han blev i 1878 gift med min tip-oldemor Maren Poulsen. Også hun var født som "uægte" og 
 

          Anton Rosenkilde 1921

med sig i ægteskabet bringer hun den da fire årige Karen Kirstine Nielsine Nielsen, - en datter som Maren Poulsen fik uden for ægteskab allerede som 16 årig, - og som senere bliver min oldemor.

De første år er ægteparret bosat i Kornum ved Løgstør, men omkring 1884 må familien søge fattighjælp i bopælskommunen for et par måneder.

Imidlertid er der på dette tidspunkt en forordning i fattiglovgivningen der siger, at med mindre man har opholdt sig i samme kommune i mere end 5 år efter det fyldte 18. år, så gælder det for personer født uden for ægteskab, at det er den kommune, hvor moderen opholdt sig på 10 måneders dagen for barnets fødsel, der har forsørgerpligten, og på dette tidspunkt, opholdt Antons mor sig i Skørping. Frem for at bekoste et par måneders understøttelse, sendes ægteparret og dets på daværende tidspunkt tre børn, derfor til Skørping, hvor de indlogeres i fattighuset i Rebild. Istedet for de to måneders undersøttelse som Anton

  Maren Poulsen Rosenkilde 1921

oprindeligt  bad om, ender denne historie med 12 års offentlig forsørgelse under kummerlige forhold i fattighuset.

I 1890 skriver Anton et brev til Amtet, hvor han klager over forholdende i fattighuset og Skørping sogneråds beslutninger og behandling af hans familie. Sammen med et mindre klagebrev, er der vedlagt en længere beskrivelse af forholdene i fattighuset. Denne beskrivelse er særdeles velformuleret og skarp i sine anklager, og det vidner om, at man i Skørping kommune har med en krakilsk og begavet person at gøre. - En person der ikke har tænkt sig at bøje nakken og tage til takke med de usle almisser, som familien tilbydes.

Benyt nedenstående links for at se dokumenterne i klagesagen:

Omkring 1897 lykkes det for familien at slippe ud af fattighuset. Dette år køber Anton huset på matrikel 15b i Rebild.. I 1906 bygger han nyt hus på grunden. Dette hus sælger han i 1908 og samme år køber han matrikel 7b også i Rebild og bygger nyt hus der. Begge huse ligger der den dag i dag. Grunden køber han i øvrigt af sin gamle fjende, - Skørping kommune..

Allerede i 1909 sælger han det igen, og har kort forinden købt den gamle brugs i Fræer , - tæt på Skørping. Af en eller anden grund foregår købet i datteren Martines navn og købet er uden prioriteter.

Hvordan er det lykkedes en mand på så relativt kort tid, at rejse sig fra dyb fattigdom og bygge to huse og købe et tredje? Byggeriet kan han næppe selv have klaret. Som han skriver i brevet er han pga. sit handicap uduelig til strengt arbejde og kan kun ernære sig ved småreparationer og husflid.

Min nu afdøde farbror Svend Rosenkilde Jensen skriver i sine optegnelser i lokalhistorisk arkiv i Skørping, at han er overbevist om, at det er Antons svigersøn,  Jens Christian Jensen Løth, der står bag. Løth blev i 1898 gift med Maren Poulsens datter og min oldemor Karen Kirstine Nielsine Nielsen/Rosenkilde.

Jens Løth har uden tvivl forestået den praktiske del med byggeriet, men hvordan med financieringen? Som det ses på siden om Jens Løth, forsvarer denne sit krybskytteri med, at det var for at skaffe mad til sin egen familie, der heller ikke havde meget at gøre med, - ikke mindst fordi, at Jens Løth formåede at omsætte det meste af sin indtjening til brændevin.

Måske kan financieringen forklares med, at ryet om Antons begavelse efterhånden var blevet så udbredt, at det lykkedes for ham, at opnå en stabil indtægt med sin bistands- og rådgivningsvirksomhed. Ifølge Svend Rosenkilde Jensen er der overleveringer om ham der siger, at han ofte mødte op i retten for folk der var kommet i klemme. Svend citerer en ældre indbygger i Rebild for følgende:

"Anton, - Vinkelskriveren, - ja jeg kan ikke huske ham, det var før min tid, men de gamle snakkede tit om ham. Han var en mærkelig mand, - vidste besked om alle ting. Folk kom alle vegne fra for at få ordnet deres papirer. Han boede henne i Smedens (mat. 15b), som han også skulle have bygget."

(Vinkelskriver = Person der uden at være beskíkket advokat udøver juridisk rådgivning)

Foruden Maren Poulsens datter Karen Kirstine, fik Anton og Maren 9 børn. 6 af disse udvandrede til Amerika. En af dem vendte senere tilbage og er kendt af mange Rosenkilde slægtsforskere, - nemlig Georg Rosenkilde, - der fortsatte Marius Rosenkildes stamtavle fra 1883. I 1963 udgav han "Anden del af Familien Rosenkildes stamtavle."han "Anden del af Familien Rosenkildes stamtavle."

På billedet herunder, der er taget i 1921 ved barnebarnet Jennys konfirmation, ses en stor del af familen. Billedet er taget ud for Smallegade 10 i Skørping.1. Martine Rosenkilde. Anton og Marens datter
2. Anders Pedersen. Martines mand
3. Henrik Rosenkilde. Anton og Marens søn
4. Laura. Henriks kone eller det kan være Anton og Marens datter Laura
5. Niels Peter Rosenkilde Jensen. Jens Løth og Karens søn
6, Georg Rosenkilde. Anton og Marens søn
7. Trine Jensine Lund født Rosenkilde. Anton og Marens datter
8. Kresten (Kræn) Lund. Trines mand
9. Klara Katrine Jensen. Jens Løth og Karens datter
10. Anton Rosenkilde. Martines søn
11. Christen. Jens Løth og Karens søn
12. Anton Rosenkilde
13. Maren Poulsen Rosenkilde
14. Jenny Carla Jensen. Konfirmanden og Jens Løth og Karens datter
15. Jens Løth
16. Karen Kirstine Nielsine. Jens Løths kone
17. Carl Jensen. Jens Løth og Karens søn
18. Ejvind Kjeld Jensen. Jens Løth og Karens søn
19. Svend. Søn af Trine og Krænn Lund
20. Nora Christine Jensen. Jens Løth og Karens datter

Maren Poulsen døde i Fræer i 1927. Anton flytter herefter til Støvring hvor han dør i 1929

Anton og Marens børn:

1. Karen Kirstine Nielsine Nielsen Rosenkilde. Se siden om Jens Løth

2. Henrik Marinus Rosenkilde. Lærer  i Ingstrup, Vrensted og Ranum. Død i 1948

3. Trine Jensine Rosenkilde. Blev stationsleder i Kongerslev og døde i 1947

4. Georg Rosenkilde. Udvandrede til Amerika. Vendte siden hjem og skrev anden del af Familien Rosenkildes stambog. Se siden om Georg Rosenkilde.

5. Helga Dorthe Kathrine Nielsine Rosenkilde. Udvandrede til Amerika. I 1912 bliver hun gift med Adolf Wilhelm Siemssen, som hun får to børn med. Efter et besøg i Danmark i 1912, tager hun den 14 årige Alma Anine Jensen, - datter af Jens Løth og Karen, - med til USA.

6. Martine Rosenkilde. Har med sin mand et landbrug i Lille Brøndum. Hun var den eneste Jens Løth havde respekt for. To dage om året besøgte hun familien Løth, og det var, - ifølge min farbror, - de eneste to dage om året hvor Jens ikke drak brændevin. Martine dør i 1934, - samme år som halv-storesøster Karen, - kun 46 år gammel

7. Laura Amalie Rosenkilde. Udvandrede til Harlan, Iowa i USA i 1916. I 1917 bliver hun gift med Magnus Ditlev Larsen og får to døtre

8. Dagmar Ottomine Rosenkilde. Udvandrer til Amerika i 1910, 17 år gammel. Hun gifter sig med Niels Nielsen Mørk og får to børn.

9. Aage Emil Rosenkilde. Udvandrer til Amerika i 1914 og omkommer ved en drukneulykke i 1918 i Omaha, Nebraska.

10. Agnes Mariane Rosenkilde. 16 år gammel rejser hun i 1914 til Amerika. Hun dør i Harlan, Iowa i 1928.